Těsnění spár

Silikonový protipožární tmel

Těsnění spár v požárně dělicích konstrukcích

Oblasti použití

 • utěsnění dilatačních a konstrukčních spár v požárně dělicích konstrukcích
 • prostupy nehořlavého potrubí
 • zasklívání
 • vhodné podkladové materiály jako beton, kov, zdivo, sklo

Protipožární akrylátový tmel

Těsnění spár v požárně dělicích konstrukcích

Oblasti použití

 • utěsnění spár tam, kde je nutné vyhovět přísným požárně preventivním požadavkům
 • těsnění dilatačních a konstrukčních spár
 • styčné spáry sádrokartonových konstrukcí
 • vhodné podkladové materiály jako beton, kov, zdivo, sklo, sádrokarton atd.

Protipožární povlak na desky z minerální plsti 140 kg/m3

Těsnění dilatačních spár a konstrukčních spár v požárně dělicích konstrukcích

Oblasti použití

 • dilatační spáry ve vodorovných konstrukcích
 • spáry mezi stropní konstrukcí a opláštěním budovy
 • spáry ve svislých požárně dělicích konstrukcích
 • spáry mezi požární stěnou a stropní konstrukcí