Prostupy potrubí

Silikonový protipožární tmel

Oblasti použití

 • prostupy nehořlavého potrubí
 • utěsnění dilatačních a konstrukčních spár v požárně dělicích konstrukcích
 • zasklívání
 • vhodné podkladové materiály jako beton, kov, zdivo, sklo

Protipožární akrylátový tmel

Oblasti použití

 • prostupy ocelového potrubí do průměru 168 mm
 • prostupy měděného potrubí do průměru 89 mm
 • utěsnění dilatačních a konstrukčních spár v požárně dělicích konstrukcích
 • zasklívání
 • vhodné podkladové materiály jako beton, kov, zdivo, sklo

Zpěňující protipožární tmel

Těsnění prostupů plastového potrubí skrz požárně dělicí konstrukce

Oblasti použití

 • prostupy plastového potrubí (všechny běžně používané plastové trubky) do průměru 50 mm
 • prostupy kovového a izolovaného potrubí
 • trvalé utěsnění prostupů kabelových tras, zejména pro malé prostupy ve stěnách a strupech (až do 300 cm2), jednotlivých kabelů i kabelových svazků
 • vhodné podkladové materiály jako beton, kov, zdivo, sádrokarton atd.

Protipožární pěna

Těsnění prostupů potrubí skrz požárně dělicí konstrukce

Oblasti použití

 • utěsnění malých až středně velkých otvorů v požárně dělicích konstrukcích (max. 400 mm x 400 mm)
 • trvalé protipožární utěsnění kabelů, kabelových svazků a kabelových lávek
 • trvalé protipožární utěsnění prostupů nehořlavého potrubí do průměru 168 mm
 • trvalé protipožární utěsnění prostupů plastového potrubí do průměru 50 mm
 • trvalé protipožární utěsnění společných prostupů kabelů a potrubí
 • špatně přístupné nepravidelné prostupy instalací 

Protipožární manžety

Pro těsnění prostupů plastového potrubí v požárně dělicích konstrukcích

Oblasti použití

 • vhodné pro všechny běžně používané typy potrubí z PVC, PVCC, PVC-U, PVC-HI, PP, PB, PE, PE-HC
 • použitelné pro průměry od 32 mm do 250 mm
 • vhodné pro tloušťky stěn potrubí od 1,8 mm do 14,6 mm
 • vhodné také pro potrubí pneumatické pošty včetně ovládacích kabelů a potrubí s akustickou izolací
 • vhodné pro všechny běžně používané konstrukční materiály na stěny a stropy, jako je beton, zdivo, pórobeton a lehké požární stěny (např. sádrokarton)

Protipožární zpěňující páska

Těsnění prostupů plastového a nehořlavého izolovaného potrubí skrze požárně dělicí konstrukce

Oblasti použití

 • prostupy plastových trubek od průměru 20 mm do 160 mm
 • vhodné pro kovové izolované potrubí