Prostupy kabelů

Protipožární rukáv

Těsnění prostupů kabelových tras s možností snadné dodatečné instalace kabelů

Oblasti použití

 • utěsnění umožňující časté dodatečné změny ve vedení kabelů
 • vhodný pro středně velké kruhové otvory ve stěnách a stropech
 • těsnění prostupů pro jednotlivé kabely a kabelové svazky

Zpěňující protipožární tmel

Těsnění prostupů kabelů skrz požárně dělicí konstrukce

Oblasti použití

 • trvalé utěsnění prostupů kabelových tras, zejména pro malé prostupy ve stěnách a stropech (až do 300 cm2) jednotlivých kabelů i kabelových svazků
 • prostupy plastového potrubí (všechny běžně používané plastové trubky) do průměru 50 mm
 • prostupy kovového potrubí
 • prostupy nehořlavého potrubí s tepelnou izolací
 • vhodné podkladové materiály jako beton, kov, zdivo, sádrokarton atd.

Protipožární pěna

Těsnění prostupů potrubí skrz požárně dělicí konstrukce

Oblasti použití

 • utěsnění malých až středně velkých otvorů v požárně dělicích konstrukcích (max. 400 mm x 400 mm)
 • trvalé protipožární utěsnění kabelů, kabelových svazků a kabelových lávek
 • trvalé protipožární utěsnění prostupů nehořlavého potrubí do průměru 168 mm
 • trvalé protipožární utěsnění prostupů plastového potrubí do průměru 50 mm
 • trvalé protipožární utěsnění společných prostupů kabelů a potrubí
 • špatně přístupné nepravidelné prostupy instalací 

Protipožární zátky

Těsnění prostupů kabelových tras skrz požárně dělicí konstrukce

Oblasti použití

 • dočasné utěsnění středně velkých prostupů kabelových tras ve stěnách a stropech
 • trvalé utěsnění středně velkých prostupů kabelových tras ve stěnách a stropech, kde dochází často ke změnám ve vedení kabeláže
 • v provozech s vysokou citlivostí na prach a vlákna (např. laboratoře, telekomunikace, čisté provozy atd.)
 • vhodné podkladové materiály jako beton, kov, zdivo, sklo, sádrokarton atd.

Protipožární tvarovky

Rozebíratelné těsnění prostupů kabelových tras a potrubí v požárně dělicí konstrukci

Oblasti použití

 • rozebíratelné utěsnění umožňující částečné dodatečné změny ve vedení instalací
 • protipožární těsnění prostupů jednotlivých kabelů, kabelových svazků a kabelových tras
 • těsnění izolovaného a neizolovaného nehořlavého potrubí
 • těsnění plastového potrubí do 50 mm

Protipožární polštáře

Těsnění prostupů kabelových tras skrz požárně dělicí konstrukce

Oblasti použití

 • těsnění protipožárních prostupů El 90
 • obzvláště vhodné použití tam, kde dochází k časté dodatečné kabeláži
 • dočasné utěsnění středně velkých prostupů kabelových tras ve stěnách a stropech (např. po dobu stavebních prací)
 • trvalé utěsnění středně velkých prostupů kabelových tras ve stěnách a stropech, kde dochází často ke změnám ve vedení kabeláže
 • jako vložka do protipožární malty, která umožňuje dodatečnou kabeláž
 • vhodné pro požárně dělicí konstrukce z materiálů jako je např. beton, kov, zdivo, sklo, lehké požární stěny - sádrokarton atd.
 • pro stěny s tloušťkou větší než 100 mm a stropy o síle 150 mm

Protipožární malta

Těsnění prostupů v požárně dělicích konstrukcích

Oblasti použití

 • trvalé utěsnění středně velkých až velmi velkých prostupů kabelových tras
 • v případě nutnosti zajistit možnost dodatečných změn ve vedení instalací, lze kombinovat s dočasnými systémy
 • vhodné i do prostor s vlivem vlhkosti nebo mechanického poškození
 • vhodné pro požárně dělicí konstrukce z materiálů, jako je např. beton, pórobeton, zdivo
 • pro El 60 minut stěny s tloušťkou od 100 mm a stropy o síle 100 mm

Protipožární povlak na desky z minerální plsti 140 kg/m3

Těsnění prostupů kabelových a potrubních tras

Oblasti použití

 • prostupy pro kabelové žlaby v požárně dělicích konstrukcích a stropech
 • prostupy plastových trubek v kombinaci se zpěňujícím tmelem a zpěňující páskou nebo s manžetou
 • vhodné pro prostupy nehořlavého potrubí
 • vhodné podkladové materiály jako beton, kov, zdivo, sádrokarton atd.
 • dilatační spáry ve vodorovných konstrukcích
 • spáry mezi stropní konstrukcí a opláštěním budovy
 • spáry ve svislých požárně dělicích konstrukcích
 • spáry mezi požární stěnou a stropní konstrukcí