Systémy požární ochrany

Dodáváme protipožární ucpávky, které slouží jako preventivní požární ochrana. Jejich úkolem je zabránění šíření požáru a tím získání času pro možný únik osob z ohroženého prostoru, záchranu majetku a tím snížení škod způsobených požárem na minimální míru.